IČO: 05745730
Číslo účtu: 2601154602/2010
e-mail

jira.kelnarova@gmail.com

telefon

+420 775 963 122